Download free apps for your iPhone, iPod and iPad

View all >
iFreeware Mobile App
Visit iFreeware.net on your device
Search for free apps:
Best VR Apps for iPhone Virtual Reality on iPhone
iOS 11 applications Free iOS 11 compatible apps
iPad downloads Install free iPad apps
Gonca Dergisi free software for iPhone, iPod and iPad

Gonca Dergisi
by Isik Yayincilik Tic. AS.

Found in: Lifestyle, News


What is Gonca Dergisi:
1 Mayıs 2002 tarihinde yayın hayatına başlayan Gonca, dünyaya sevgiyle bakabilen bir düşüncenin ürünü. İdeal insanı yetiştirme çabasıyla ortaya konan emekler, bugün Gonca’yı önemli bir noktaya getirdi. Ahlâkî, kültürel ve bilimsel temelleri esas alarak aylık yayın yapan Gonca Dergisi, kararlı ve ilkeli yayın anlayışıyla Türkiye’nin en çok okunan çocuk dergisi hâline geldi. Yayın kalitesi Gonca’yı çocuk ve aile, öğrenci ve öğretmen arasında ortak bir payda hâline getirdi. Zengin ve nitelikli içeriğiyle Gonca; okurların ruhsal ve zihinsel gelişimine katkıda bulunuyor, onların hayatı doğru algılamalarına yardımcı oluyor, yaşadıkları toplumun değerlerine yabancılaşmalarını engelliyor.

Şimdi Gonca Dergisi tüm içeriğiyle iPad ekranlarında


Just like its name, Gonca magazine is a budding result of positive thinking and love, one that has been blossoming since May 1, 2002. The main contributor that has brought Gonca to a significant point today is the efforts made for the sake of raising the ideal human being. With such an important vision and through its resolute and principle-centered publishing policy, Gonca magazine has become the most-read children’s magazine throughout Turkey. The quality of its publishing has made it a shared value between children and families, students and teachers. With its rich and qualitative content, Gonca contributes to the spiritual and intellectual development of its young readers, helps them to perceive life correctly, and keeps them away from being alienated from their own values.

Gonca magazine is in full bloom and now has an Ipad application.
Requirements: Compatible with iPad.Requires iOS 5.0 or later.
Released: Jul 21, 2012
Language: English
Gonca Dergisi iPad Screenshots
  • Image of Gonca Dergisi for iPad
  • Image of Gonca Dergisi for iPad
  • Image of Gonca Dergisi for iPad
  • Image of Gonca Dergisi for iPad


Download Gonca Dergisi free for iPhone, iPod and iPad


Scan to launch our iPhone App

iPhone free apps

show more


Download free applications for the iPad, iPhone and Apple Watch. Amazing free apps added daily!
Explore even more
iFreeware.net , Mobile Network 2018
iPod, iPhone, iPad and iTunes are trademarks of Apple, Inc. iFreeware is not affiliated with Apple, Inc.