Ljuda med Boo! Lite free software for iPhone and iPad

Ljuda med Boo! Lite

by Bildligt talat AB

What is Ljuda med Boo! Lite:

GRATIS BEGRÄNSAD PROVA-PÅ-VERSION -- INGA ANNONSER, INGA INUTI-APP-KÖP

-- Det här är Boo! --

Boo hjälper barn att träna på de språkljud som barnet behöver bli bättre på. Han är tänkt att locka till spontan härmning och upprepning av svenska språkljud och enkla stavelser. Samtidigt stärker han den nyttiga medvetenheten om vad som händer i munnen när man ljudar, genom att tydligt visa hur man gör ljuden. (Detta kallas fonologisk medvetenhet och är dokumenterat viktig för läs- och skrivinlärningen.)

Appen är utvecklad av legitimerad logoped. Barnen kan använda appen själva eller tillsammans med en vuxen. Genom att barnet använder flera sinnen samtidigt för att imitera och repetera blir det lättare att komma över hinder och lära sig ljuda rätt.

-- Vem kan Boo hjälpa? --

Appen är utvecklad för barn mellan 3 och ca 6 år som har, eller skulle behöva ha, kontakt med logoped eller talpedagog på grund av svårigheter med uttalet. Vare sig det handlar om att
• träna på ett eller flera enskilda språkljud
• träna skilja på tonande eller tonlösa konsonanter, eller
• träna på att lägga ihop ljud och samljuda dem till enkla stavelser, eller
• träna kopplingen mellan bokstäverna och deras motsvarande språkljud i tidig läsinlärning.

Boo kan vara en språngbräda till ett bättre uttal och läsinlärning!

Boo kan även vara behjälplig för den som håller på att lära sig svenska, t ex nyanlända barn eller vuxna.

-- Sagt om Boo: --

"De var extremt nöjda med Boo och pojken upplevs av föräldrarna som mer förståelig än tidigare. Han har även en större motivation än tidigare att sitta och träna."
- David, logoped, barnlogopedmottagning

"Den fungerar verkligen kanonbra! Vi har blivit så positivt överraskade av hur lockade barnen blir till att prova de olika ljuden när de ser Boo."
- Elin, logoped, barnlogopedmottagning

-- Pröva innan du köper --

Detta är en gratis prova på-version med enbart ljuden P B A E och begränsad funktionalitet. Ladda gärna ner denna och prova! Boo ljudar och visar med munnen och stämbanden hur man gör ljuden enskilt eller om man lägger ihop en konsonant och vokal till en enkel stavelse (koartikulation). Det finns även ett litet minispel där man kan träna på att identifiera olika språkljud när Boo gör dem.

Om barnet spontanhärmar Boo och behöver träna fler ljud och stavelser, så kan man låta barnet lekträna med fullversionen av appen. Den har konsonanterna P B T D K G S F V M N L, samtliga svenska vokaler samt fler funktioner, inklusive matnyttiga tips från logopeden.

---

Boo är utvecklad utifrån logopedisk och terapeutisk erfarenhet med barn med verbal dyspraxi eller fonologisk språkstörning. Appen är utprovad av 8 barn i åldrarna 3-6 år som går hos logoped. Utprovningarna har visat på stor motivation till lekträning och spontan repetition av ljud på ett sätt som visat sig vara svårt innan.

Appen är utvecklad och utformad att användas på iPad då en sådan är lättare att hantera för små barnfingrar. Den fungerar dock bra tekniskt även på iPhone, men då kan det eventuellt vara lite svårt att träffa en del knappar i appen.

Requirements Requires iOS 8.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.
Categories Education, Medical
Released Jun 1, 2019
Download Ljuda med Boo! Lite free for iPhone and iPad
Top free appsDownload free applications for the iPad, iPhone and Apple Watch. Amazing free apps added daily!

iFreeware.net , Mobile Network 2020
iPod, iPhone, iPad and iTunes are trademarks of Apple, Inc. iFreeware is not affiliated with Apple, Inc.